Mars Sekolah

SMA negeri 1 Muntilan
Mengemban tugas suci negara
Mendidik jiwa-jiwa yang mulia
Berkarya, bertaqwa, berbudaya
Unggul dalam ilmu Pengetahuan
mantap dalam iman dan taqwa Pada-Nya
Prima dalam olahraga dan seni
Tangguh menghadapi setiap tantangan
SMA Negeri 1 Muntilan
Semoga kau tetap berjaya